Ceník služeb.

Předběžná konzultace práce ZDARMA.

Prvopočáteční započatá hodina cena 180,- kč / 1 hodina 

Další započatá hodina se účtuje cena 110,- kč / 1 hodina.

Cena je základová pro drobné domácí a zahradní práce.

Pokud se bude jednat o zednické nebo více fyzicky namáhavé práce cena 240,- kč / 1 hodina. ( dle dohody se zákazníkem )

Dopravné po Jičíně 50 ,- kč - Ale pouze při zajišťování materiálů Vaší opravy.

Dopravné v okruhu Jičína a přilehlých oblastí do 10 km cena 150,- kč

Dopravné nad 10 km mimo Jičín 10,- kč / 1 km tam i zpět..  

Cena práce pro firemní klienty a plátce DPH je 340,- Kč / hod

Ceny jsou vč DPH 

Se zákazníkem bude uzavřena smlouva o dílo a tím se zákazník zavazuje, že neprodleně do 7 pracovních dnů uhradí na náš účet viz níže úhradu za mnou vykonanou službu. 

Za mnou odvedenou práci Vám bude vystavena faktura s částkou za odvedenou práci a vynaložený materiál se splatností do 7 pracovní dní na účet 0244298931 banka 0300

Jelikož platbu nepřijímáme v hotovosti, ale bezhotovostním převodem na účet nevydáváme stvrzenku EET, což je v souladu se zákonem o elektronické evidenci tržeb.

Číslo účtu 0244298931 Banka 0300